Czytaj nasze
publikacje

Zmienność rynku nieruchomości mająca odzwierciedlenie m.in. w poziomie cen, wysokości stawek czynszów, stóp zwrotu z inwestycji czy w modyfikacjach uregulowań prawnych wymaga od nas ciągłego aktualizowania informacji dotyczących tego sektora. Analitycy Emmerson Evaluation monitorują rynek i dostarczają opracowania pomocne w podejmowaniu właściwych decyzji inwestycyjnych. W tym celu korzystają z ogólnopolskiej autorskiej bazy danych EVALUER, w której gromadzone są ceny transakcyjne nieruchomości ze wszystkich możliwych źródeł. Baza danych spełnia wymogi Rekomendacji J Komisji Nadzoru Finansowego.

Tutaj znajdziecie Państwo raporty dotyczące rynku nieruchomości przygotowane przez analityków Emmerson Evaluation.