Sprawdź standardy
naszych wycen

W zależności od rodzaju zlecenia wyceny wykonujemy zgodnie z następującymi standardami:

RICS

Valuation Professional Standards (The Red Book)

TEGoVA

European Valuation Standards (EVS The Blue Book)

IVSC

International Valuation Standards (IVS)

IASB

International Financial Reporting Standards (IFRS)

Minister Inwestycji i Rozwoju

Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych
Specjalizujemy się w wycenach dla następujących celów:
  • zabezpieczenia kredytów,
  • transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości,
  • transakcji leasingowych,
  • sprawozdawczości finansowej,
  • emisji obligacji, prospektów emisyjnych IPO,
  • wniesienia aportu do spółki.