Poznaj nasz
zespół

W skład naszego zespołu wchodzi kilkudziesięciu specjalistów rynku nieruchomości działających na terenie całego kraju w tym: uprawnieni rzeczoznawcy majątkowi należący do lokalnych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, rzeczoznawcy będący członkami RICS oraz CCIM Institute, rzeczoznawcy posiadający certyfikat Recognised European Valuer. Zdobyte doświadczenie i wysoki poziom wiedzy wykorzystują w jedynym słusznym celu – sprostania wymaganiom naszych klientów.

Dariusz Książak

Prezes Zarządu
MRICS, REV, CCIM
Rzeczoznawca Majątkowy

Robert Korczyński

Członek Zarządu
MRICS, REV, CCIM
Rzeczoznawca Majątkowy

Agata Bazyly-Ciniewska

Członek Zarządu
Rzeczoznawca Majątkowy