Plan połączenia spółek
EMMERSON EVALUATION SILESIA Sp. z o.o.,
EMMERSON EVALUATION SOUTH Sp. z o.o.
oraz EMMERSON EVALUATION SOUTH Sp. z o.o. Sp. kom.
wraz z załącznikami, opublikowany przez zarządy łączących się spółek
w dniu 30.06.2022
Plan połączenia
Załącznik 1
Załącznik 2
Załącznik 3 i 4