Doceń naszą
społeczną misję

Odpowiedzialność to jeden z fundamentów działalności Emmerson Evaluation. Dlatego konsekwentnie wspieramy projekty dotyczące edukacji, profilaktyki i ochrony zdrowia oraz walki z wykluczeniem społecznym. Wierzymy, że dzięki synergii biznesu oraz partnerów publicznych możemy przyczynić się do rozwiązania wielu istotnych społecznie problemów.

Wspieramy Fundację „Nasz Bezpieczny Świat”

Konsekwentnie pomagamy Fundacji na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nasz Bezpieczny Świat”, która osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi zapewnia wszechstronną terapię oraz umożliwia podopiecznym uczestniczenie w życiu społecznym i przeciwdziała ich wykluczeniu.

Wspieramy Fundację „Dar Szpiku”

Jesteśmy partnerem Fundacji „Dar Szpiku”, która prowadzi działania z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych krwi oraz propaguje ideę pozyskiwania dawców szpiku i transplantacji szpiku kostnego. Mieliśmy zaszczyt wziąć udział w sesji do albumu fotograficznego „Business & Prestige Excellence” z portretami 30 sławnych kobiet zaangażowanych w pomoc dzieciom z chorobami nowotworowymi oraz w uroczystej aukcji. Dochód ze sprzedaży albumu i licytacji trafił do chorych onkologicznie dzieci i ich rodziców, będących pod opieką Fundacji „Dar Szpiku”.

Wspieramy naukę

Współpracujemy z Katedrą Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Aktywnie wspieraliśmy, w wymiarze merytorycznym i finansowym, organizację konferencji pt. „Nieruchomości i Inwestycje. Aspekty lokalne i globalne” zorganizowaną przez Uniwersytet i Fundację UEK.