Polityka Prywatności, Cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookie – małe pliki tekstowe, które umieszczane są na Twoim komputerze. Zasadniczo pliki cookie są używane w celu zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji o takich rzeczach, jak koszyki na zakupy oraz dostarczania zanonimizowanych danych śledzenia do aplikacji innych firm, takich jak Google Analytics. Pliki cookie znacznie ułatwiają przeglądanie stron. Możesz jednak wyłączyć pliki cookie na tej stronie i na innych. Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce. Sugerujemy zapoznanie się z sekcją Pomocy przeglądarki lub przejrzenie strony o ciasteczkach, która zawiera wskazówki dla wszystkich nowoczesnych przeglądarek

Klauzula informacyjna Emmerson Evaluation Sp. z  o.o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie 2016/679), Emmerson Evaluation Sp. z o.o. informuje, iż:

 

  1. Administratorem danych osobowych jest Emmerson Evaluation sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Al. Jerozolimskie 56c, 00-803).
  2. Kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w Emmerson Evaluation sp. z o.o. jest możliwy pod adresem e-mail: IOD@emmerson-evaluation.pl
  3. Dane osobowe stron umów (a także przedstawicieli tych stron) przetwarzane będą w celu zawarcia umowy oraz jej wykonywania a także wypełniania obowiązków ciążących na Administratorze, wynikających z obowiązujących przepisów prawa a w szczególności z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2018.395 j.t.). Dane osobowe osób trzecich przetwarzane w związku z przygotowywaniem analiz i wycen nieruchomości przetwarzane są z uwagi na usprawiedliwiony interes Administratora.
  4. Odbiorcą przetwarzanych danych osobowych będą podwykonawcy Administratora (na podstawie umowy powierzenia) oraz podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa takie jak np. policja, prokuratura, sąd.
  5. Dane osobowe osób będących stronami umów (a także przedstawicieli tych stron) będą przechowywane przez okres 6 lat od dnia rozwiązania lub wykonania umowy, a w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, 6 lat od dnia pozyskania danych. Okres 6 lat wynika z obowiązku przechowywania dokumentacji na podstawie ustawy rachunkowości oraz w związku z koniecznością ochrony Administratora przed roszczeniami, w okresie przedawnienia potencjalnych roszczeń. Dane innych osób, zbierane w związku z przygotowywaniem analiz i wycen nieruchomości przechowywane będą do momentu, w którym ich przechowywanie przestanie być niezbędne do realizacji takiego celu. Dane pracownicze przechowywane będą w okresie 50 lat od zakończenia umowy (zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawa), dane kandydatów do pracy przechowywane będą do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
  6. Osobom, których dane przetwarzane są przez Administratora przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych a także prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub profilowania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Aby skorzystać ze swoich praw należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych (za pośrednictwem poczty e-mail lub poczty tradycyjnej pisząc na adres korespondencyjny Administratora).
  7. Istnieje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych osobowych lub reklamacji do Administratora w przypadku gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie odbywa się niezgodnie z przepisami prawa.
  8. Podanie danych osobowych przetwarzanych przez Administratora jest dobrowolne jednak niezbędne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia lub wykonania umowy.
  9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.