Grupa Emmerson SA

wyceny@emmerson-evaluation.pl
tel.:+48 22 379 99 00
fax: +48 22 379 99 07

Emmerson Evaluation - wyceny nieruchomości

Raporty

 
Zmienność rynku nieruchomości objawiająca się m.in. w poziomie cen, stóp kapitalizacji, poziomie czynszów, zmianach uregulowań prawnych, powoduje, że wymagana jest na nim szeroka wiedza poparta doświadczeniem oraz dużą ilością danych rynkowych.Analitycy Emmerson Evaluation, dostarczają analizy rynku i opracowania, na podstawie których nasi klienci podejmują właściwe decyzje inwestycyjne.

Raporty