Grupa Emmerson SA

wyceny@emmerson-evaluation.pl
tel.:+48 22 379 99 00
fax: +48 22 379 99 07

Emmerson Evaluation - wyceny nieruchomości

Członkowie naszego zespołu
należą
do branżowych organizacji zawodowych

 
Pracujący u nas rzeczoznawcy są członkami lokalnych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych. W skład zespołu wchodzą rzeczoznawcy będący członkami RICS oraz posiadający certyfikat Recognised European Valuer (REV). Emmerson Evaluation jest członkiem Polskiej Izby Rzeczoznawstwa Majątkowego. Nasze wyceny wykonywane są w języku polskim i angielskim oraz zgodnie z międzynarodowymi (IVSC, TEGoVA, RICS) i polskimi standardami wyceny.